تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

ایجاد برند حلال و محصولات وابسته

ایجاد برند حلال و محصولات وابسته
ایجاد برند حلال و محصولات وابسته در راستای ایجاد برند غذای حلال موفق به اخذ موافقت و دستور استاندار محترم شده است قبلا تفاهم نامه ایی بین استانداری قم وایالت گانسو وشهر لین شیا چین در خصوص غذای حلال منعقد شده است که در همین راستا این شرکت پیگیری ها،مطالعات و اقدامات لازم جهت اجرایی نمودن این طرح را انجام داده است که این طرح با مشارکت استانداری قم ، …
ادامه مطلب

انجام خدمات کارگزاری بیمه

انجام خدمات کارگزاری بیمه
نعقاد قرارداد با کارگزاری رسمی بیمه توسط شرکت تعاونی توسعه وعمران که منبعد این شرکت تعاونی پیگیر خواهد بود تا بتواند کلیه پوششهای بیمه ایی دستگاههای اجرایی دولتی وخصوصی استان را انجام دهدکه موفقیت در این راه با کمک و همکاری سهامداران محترم بدست خواهد امد
ادامه مطلب

کارگزاری بلوک NE34بلوار پیامبر اعظم

کارگزاری بلوک NE34بلوار پیامبر اعظم
کارگزاری بلوک NE34 بلوار پیامبر اعظم(ص) -انجام قرار داد کارگزاری در بلوار پیامبر اعظم در قم مهمترین پروژه ای بود که برای اولین بار توسط این تعاونی در استان قم اجرا شده .شرکت از سال 94 مطالعات خود را آغاز نموده و سرانجام در اسفند ماه 96 پیشنهاد سرمایه‌گذار معرفی شده به تصویب شورای شهر رسید. تصاویر مر بوط به پروژه کارگزاری در بلوار پیامبر اعظم (ص) – حرم تا حرم
ادامه مطلب

مطالب ویژه

دسته بندی ها