تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

خرید کشتارگاه

خرید کشتارگاه
خرید کشتارگاه صنعتی جاهد توسط شرکت تعاونی توسعه و عمران قم باتوجه به هماهنگی های بعمل آمده شرکت نهاده های دامی جاهد در بهمن ماه ۱۳۹۸ اقدام به انتشار آگهی فروش کشتارگاه جاهد در روزنامه اطلاعات مورخ ۰۵ / ۱۱ / ۹۸ نمود که شرکت تعاونی توسعه و عمران قم در این مزایده شرکت نمود و مدارک لازم و ضمانت نامه های مربوطه را در زمان تعیین شده به شرکت …
ادامه مطلب

مطالب ویژه

دسته بندی ها