تعاونی برتر ملی در سال 1399

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37842105

سیدمهدی علیزاده طباطبایی

معاون آموزش و پرورش شهرستان نطنز

کارشناس مسئول سازمان برنامه و بودجه کشور

مدیرکل برنامه و بودجه سازمان تبلیغات اسلامی کشور

معاون دفتر فرهنگ و هنر سازمان برنامه و بودجه کشور

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم

معاون برنامه ریزی استانداری قم

سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع استان قم

معاون طرح و برنامه‌ریزی بنیان توسعه پایدار وابسته به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

معاون طرح و برنامه موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه وابسته به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

مدیر طرح و برنامه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

مشاور شهردار و شورای اسلامی شهر قم

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان