تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

رضا سهرابی مدیرعامل 
احمد شوکت  رئیس هیات مدیره
نعمت اله دیانی نائب رئیس هیئت مدیره
حمیدرضا زمانی دبیر و منشی و عضو هیئت مدیره
عباس احمدخانی عضو هیئت مدیره 
اکبر شوکت عضو هیئت مدیره
کاوه نوری کوپائی عضو هیئت مدیره
مجتبی دلاوری پاریزیعضو هیئت مدیره
محمدعلی سبحانی مجدبازرس 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها