تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

خرید کشتارگاه

خرید کشتارگاه صنعتی جاهد توسط شرکت تعاونی توسعه و عمران قم

باتوجه به هماهنگی های بعمل آمده شرکت نهاده های دامی جاهد در بهمن ماه ۱۳۹۸ اقدام به انتشار آگهی فروش کشتارگاه جاهد در روزنامه اطلاعات مورخ ۰۵ / ۱۱ / ۹۸ نمود که شرکت تعاونی توسعه و عمران قم در این مزایده شرکت نمود و مدارک لازم و ضمانت نامه های مربوطه را در زمان تعیین شده به شرکت جاهد تحویل نمود که پس از بررسی رزومه و سوابق کاری و توانمندی ها شرکت های متقاضی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم بعنوان برنده مزایده فوق انتخاب گردید.
 

 

مراسم امضای قرار داد خرید کشتارگاه جاهد فیمابین شرکت تعاونی توسعه و عمران و شرکت جاهد

پیرو مزایده برگزار شده توسط شرکت نهاده های دامی جاهد و مجوزهای اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزی استان قم این قراد داد فروش فیمابین شرکت نهاده ها ی دامی جاهد از یک طرف و شرکت تعاونی توسعه و عمران با نمایندگی آقایان سید ضیاء الدین ضیایی بعنوان مدیر عامل و محسن صابری مقدم رئیس هیات مدیره منعقد گردید.

شرکت تعاونی توسعه و عمران قم پس از خرید کشتارگاه جاهد جهت بهره برداری و مدیریت نسبت به تاسیس شرکت اقماری با عنوان طیب گوشت پارسا  اقدام نمود و هم اکنون کشتارگاه صنعتی دام قم با عنوان طیب گوشت پارسا درحال فعالیت میباشد.

 

موقیعت جغرافیایی: 
ملک مورد نظر در شهر قم جاده جعفریه کیلومتر – – ۵۰۰ + ۷ قبل از دامشهر سمت راست محور واقع شده است.

 

 

این کشتار گاه در زمینی به وسعت ۲۰ هکتار و زیربنای ۱۱۵۰۰ مترمربع احداث گردیده است .این پروژه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان قم میباشد و ساخت این کشتارگاه در تاریخ ۱۳۹۰ آغاز گردید که از جدیدترین و بهترین ابزارآلات و دستگاه های پیشرفته جهت کشتار، بسته بندی، سردخانه های نگهداری و پیش سردکن، سیستم تصفیه فاضلاب و تصفیه آب بهره میبرد.سالن کشتار گاه صنعتی قم در دو طبقه ساخته شده که سالن کشتار دام سبک و سنگین در طبقه همکف به مساحت ۱۳۲۰ متر مربع و اتاق های دریافت آلایش ،تمیزکاری و جداسازی در طبقه زیرزمین به مساحت ۱۳۲۰ مترمربع می باشد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها