تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

ایجاد برند حلال

ایجاد برند غذای حلال و محصولات وابسته 

با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که سالهای قبل بین استانداری قم و ایالت گانسو و شهر لین شیا چین در خصوص غذای حلال منعقد شد، شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم پیگیری‌ها و اقدامات لازم جهت مطالعات و اجرایی نمودن این طرح را انجام داد. این طرح با مشارکت استانداری قم، موسسه موضوع‌شناسی احكام فقهی، سازمان استاندارد و شرکت تعاونی توسعه و عمران در حال پیگیری می باشد. در همین راستا جلساتی با حضور آقای غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاداری قم و مدیران موسسه موضوع شناسی احكام و مدیران تعاونی توسعه و عمران برگزار گردید.

 

 

اين تفاهم نامه در شهر مقدس قم فی مابين استانداری قم به نمايندگی جناب آقای مهندس غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی، فرمانداری قم به نمايندگی آقای مهندس سيار و جناب آقای مهندس فرزانه مديرکل محترم استاندارد استان قم از يک طرف و شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم به نمايندگی آقايان مهندس سيدضياءالدين ضيائی به عنوان مديرعامل و مهندس محسن صابری مقدم به عنوان رئيس هيأت مديره  به منظور پيگيری و عملياتی نمودن تفاهم نامه استانداری و فرمانداری قم با ایالت گانسو و شهرلين شيا چين جهت تسريع در فرايند تاييد صلاحيت نظارت و بازرسی در خصوص غذای حلال و حليت محصولات وابسته منعقد گرديده است.

 

 

برند غذای حلال شامل غذا، پوشاک و ديگر خدمات و محصولات حلال است. پيرو تفاهم نامه استانداری و فرمانداری قم با ايالت گانسو و شهر لين شيا چين مقرر گردیدتا مطالعات و نظرات فقهی اخذ شده بابت حليت انواع گونه‌های پرندگان، خزندگان، پستانداران و آبزيان به عنوان مرجع و پيوست تفاهم‌نامه همكاری استانداری قم و ايالت گانسوی چين ملاک عمل قرار گرفته و برطبق آن عمل شود.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها