تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

سهامداران شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

 

سهامداران شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم بر حسب نفرات
تعداد اعضای شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم حدود هشت هزار عضو حقیقی دارد که برای این تعداد از سهامداران تاکنون تعاونی حدود چهل و سه هزار سهم عرضه نموده است که از نظر تعداد افراد عضو، این شرک یکی از بزرگ‌ترین تعاونی‌های کشور می‌باشد که اکثر سهامداران این شرکت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند که این شرکت درصدد حمایت از این قشر محترم از شهروندان استان قم می‌باشد.
 میزان مشارکت اهالی استان قم در تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم که از طریق نسبت تعداد اعضای تعاونی به نسبت جمعیت شهرستان محاسبه شده است 0.62 درصد (6.2 در هزار) است که 0.12درصد بالاتر از حداقل نصاب قانونی است.
میزان مشارکت بانوان محترم در پذیرش عضویت این تعاونی 40 درصد است که نشان‌دهنده استقبال بانوان در عضویت در این تعاونی است. میزان مشارکت بانوان در تعاونی‌های ثبت شده در سطح کشور  به طور متوسط 21درصد است که نشان‌دهده موفقیت موسسان این تعاونی در جذب مشارکت این قشر از جامعه می‌باشد که دو برابر متوسط کشوری است. این میزان مشارکت علاوه بر اینکه یک  نقطه قوت تعاونی محسوب می‌شود، می‌تواند به عنوان یک فرصت برای توسعه فعالیت‌های کسب و کار توسط بانوان در سطح شهرستان مدنظر قرار گیرد.

 


نوشته های اخیر

دسته بندی ها