تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

سوم اسفند، روزی خاطره انگیز در مدیریت شهری قم

در این روز، انتقال و جابجایی دو خط کشتار گوسفندی کشتارگاه شهرداری قم، پس از انتقال خط کشتار گاوی و تکمیل عملیات انتقال فعالیت‌های کشتارگاه شهرداری قم به کشتارگاه طیب گوشت پارسا، صورت گرفت.

 


این موفقیت مهم وغرورانگیز که با انتقال بیش از ۴۸۱ نفر سلاخ، چوبدار، قصاب و کارکنان بخش آلایش کشتارگاه شهرداری به کشتارگاه طیب گوشت (علاوه بر ۱۰۶ پرسنل موجود کشتارگاه طیب گوشت) انجام شد، همراه بود با بکارگیری و ساماندهی این حجم عظیم نیروی انسانی با ادوات و تجهیزات خاص خود که بدون کوچکترین مشکلی به سرانجام رسید که کاری ارزنده و نشان دهنده مدیریت عالی مدیران شرکت تعاونی توسعه وعمران قم، عوامل اجرایی کشتارگاه طیب گوشت، هیئت مدیره آن و نیز مدیرعامل آن میباشد.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها