تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

برگزاری مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم

 مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم شماره ثبت ۱۲۸۴۰ در روز چهار شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ با حضور نماینده بلوکها برگزار گردید.

بعد از اعلام رسمیت جلسه توسط رییس هیات مدیره نسبت به انتخاب هیات رییسه اقدام شده که  آقای سید حمید محسنی مطلق به سمت رئیس مجمع 
آقای سید ابوالفضل اسماعیلی به سمت نائب رییس 
آقای اکبر شوکت به سمت منشی جلسه 
آقای عباسعلی جابری به سمت ناظراول 
آقای عباس شیری به سمت  ناظردوم 
آقای ابوالفضل ابراهیمی به سمت ناظر سوم
آقای حسین رحیمیان به سمت ناظر چهارم
انتخاب شدند  و بررسی دستور جلسه براساس آگهی دعوت در دستور کارقرار گرفت.

 

 

آقای سقایتی بازرس شرکت گزارش خود را در خصوص صورتهای مالی ارائه کردند که مورد تایید ایشان بوده است در نتیجه صورتهای مالی سال 99 شرکت به تصویب مجمع عمومی رسید.

در خصوص بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1400 بحث و تبادل نظر بعمل آمد و به تصویب رسید.

آقای سیار عضو اصلی هیات مدیره گزارشی از روند خرید و تجهیز کشتارگاه صنعتی قم و موانع موجود ارائه دادند و از سربلوک های محترم درخواست نمودن تا همکاری بیشتری صورت پذیرد. 

جناب آقای مهندس ضیایی درخصوص خط مشی و برنامه های شرکت در سال 1400توضیحاتی دادند و کلیات موضوعات در حال پیگیری به اطلاع اعضا رسید.

 

 

 

 

در خصوص انتخاب اعضای علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی رای گیری به عمل آمد و کاندیدهای حاضر نسبت به معرفی خود اقدام نمودند.

نتیجه رای گیری براساس تعداد سهم حاظرین به شرح ذیل میباشد 
۱-آقای مجید اخوان علی البدل اول هیات مدیره
۲-آقای محسن موجودی علی البدل دوم هیات مدیره
۳-آقای دکتر رهبری علی البدل سوم هیات مدیره 
برای مدت باقی مانده هیات مدیره 

 آقای سقایتی بعنوان بازرس اصلی و اقای رحمتی پور بعنوان علی البدل انتخاب شدند.

 

فزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۴۳.۶۶۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال تا پایان سال ۹۹ منقسم به ۸۷.۳۳۳ سهم پانصد هزار ریالی به تصویب اعضا رسید.

پذیرش سهامداران غیر عضو  با دارا بودن حق رای مطابق ماده ۱۷ اساسنامه به تصویب رسید.

یین نامه ارزیابی سهام و به تصویب رسید 

پس از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت توسط کارشناسان رسمی دادگستری مبلغ هر سهم ۳۱۰ هزار تومان تعیین گردید و به اطلاع مجمع عمومی رسید .

نوشته های اخیر

دسته بندی ها