تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم در تاریخ ۱۲ مرداد ماه 1401

پس از برگزاری مجمع انتخاب نمایندگان و مشخص شدن نمایندگان هر بلوک، آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم نیز در تاریخ ۱۱ تیر ماه به چاپ رسید.
دستور جلسات : 
۱_دستور جلسات شرکت طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ پس از استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس 
۲_ طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره جهت سال ۱۴۰۱
۳_ ارائه گزارش هیات مدیره و تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره _ شرکت در مزایده مناقصه پیگیری و تکمیل پروژه های فعلی شرکت و طرحهای توسعه پروژه ها 
۴_ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال 
۵_ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 
۶_ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس 
۷_ ارائه گزارش ارزش گذاری سهام 
۸_ تعیین حق الزحمه بازرس و حق الجلسات و پاداش هیئت مدیره 
۹_ اخذمجوز فروش سهام شرکت و افزایش سرمایه 
۱۰_ تغییر روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت 
۱۱_ گزارش تغییرات سرمایه و تعداد اعضای شرکت تعاونی ( ورود و خروج)
۱۲_ اخذ مجوز جهت انجام حسابرسی و انتخاب حسابرس از جامعه حسابداران رسمی کشور 
۱۳_ اخذ مجوز در خصوص عضویت شرکت در اتحادیه ها، تشکل ها و انجمن های مرتبط استانی یا ملی اعم از عضویت، مشارکت _ خرید سهام و پرداخت حق عضویت _ تاسیس انواع شرکتهای اقماری 
۱۴_ اخذ مجوز دریافت تسهیلات و استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر
۱۵_ ارائه گزارش مشارکت و اخذ مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی و جذب سرمایه گذار در خصوص پروژه های شرکت و ایجاد شرکت مشترک 
۱۶_ اخذ مجوز فروش یا اجاره یا مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص بخشی از اموال و مستقلات و پروژه های شرکت تعاونی 


طبق آگهی مورخ ۱۱ تیرماه  که از طریق روزنامه شاخه سبز مفاد آن به کلیه اعضا و سهامداران اطلاع رسانی شده بود جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران قم در روز چهارشنبه راس ساعت ۱۶ مورخ ۱۲مرداد ماه  با حضور ۵۱ نماینده اعضا از مجموع ۵۸ نفر نمایندگان اعضا  و ۱۸ نفر از سهامداران غیر عضو با حضور نماینده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم تشکیل گردید .
طبق دستور جلسه ضمن  تصویب شدن صورتهای مالی، انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره  و اعضای اصلی و علی البدل بازرسی شرکت برای مدت سه سال انجام گردید و نتیجه به شرح ذیل می باشد:

اعضای اصلی هیات مدیره :

 

جناب آقای اکبر شوکت 
جناب آقای مجتبی دلاوری پاریزی 
جناب آقای احمد شوکت 
جناب آقای عباس احمد خانی 
جناب آقای نعمت اله دیانی 
جناب آقای مهدی معینی پور 
جناب آقای حمیدرضا زمانی 


اعضای علی البدل هیات مدیره:

 

جناب آقای کاوه نوری کوپایی 
جناب آقای سید ضیاء الدین ضیایی 
جناب آقای سید محمد علی جلالی 
جناب آقای علی اکبر قلیچ خانی 


بازرس اصلی:

جناب آقای کامران منتظری بازرس علی البدل :

 جناب آقای محمد جواد سقایتی 


 در تاریخ یکم شهریور ماه این مجمع به تایید اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی رسید.

 

 

 

 

 همچنین طبق صورتجلسه ۲۳ مرداد ماه مبنی بر تعیین سمت ها، نتیجه به شرح ذیل است :

 

احمد شوکت رئیس هیات مدیره
نعمت اله دیانیمدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مجتبی دلاوری پاریزینائب رئیس هیئت مدیره
عباس احمد خانی دبیر و منشی و عضو هیئت مدیره
حمیدرضا زمانی عضو هیئت مدیره 
اکبر شوکت عضو هیئت مدیره
مهدی معینی پورعضو هیئت مدیره
کامران منتظری بازرس

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها