تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

بازید استاندار قم از شهرک پرنیان

استاندار قم آقای دکتر آقامیری و جمعی از مسولان در تاریخ پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ از شهرک پرنیان بازدید به عمل آوردند .

نوشته های اخیر

دسته بندی ها