تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

ایجاد برند حلال و محصولات وابسته

ایجاد برند حلال و محصولات وابسته

در راستای ایجاد برند غذای حلال موفق به اخذ موافقت و دستور استاندار محترم شده است قبلا تفاهم نامه ایی بین استانداری قم وایالت گانسو وشهر لین شیا چین در خصوص غذای حلال منعقد شده است که در همین راستا این شرکت پیگیری ها،مطالعات و اقدامات لازم جهت اجرایی نمودن این طرح را انجام داده است که این طرح با مشارکت استانداری قم ، موسسه موضوع شناسی احکام فقهی،سازمان استاندارد و ...شرکت تعاونی توسعه و عمران در حال پیگیری می باشد در همین راستا جلساتی با حضور جناب آقای غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاداری قم و مدیران موسسه موضوع شناسی احکام و مدیران تعاونی توسعه و عمران در حال برگزاری است

 فرماندار و شهردار شهر لین شیا چین نیز جلساتی با فرماندار قم داشته اند که ضمن معرفی این تعاونی بعنوان مجری و پیگیری کننده این موضوع رایزنی هایی در حال انجام است .

جلسات برند غذای حلال – با حضورجناب آقای سیار فرماندار محترم شهرستان قم – جناب آقای غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری –جناب آقای خوشنویسان مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قم و مدیران موسسه موضوع شناسی احکام فقهی و مدیران شرکت تعاونی توسعه و عمران که رایزنی ها منجر به امضای تفاهم نامه همکاری چند جانبه گردیده است همچنین شرکت در حال پیگیری جهت دریافت مجوزات لازم بعنوان شرکت همکار استاندارد در امر بازرسی می باشد.

امضای تفاهم نامه برند حلال فیمابین استانداری قم-فرمانداری قم-اداره کل استاندارد قم  و شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها