تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور از شهرک پرنیان قم

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور از شهرک پرنیان قم
دکتر ارسلان مالکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور در روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه از روند ساخت و آماده‌سازی پروژه‌های واحدهای مسکونی در فاز یک شهرک پرنیان بازدید به عمل آورد .  در این بازدید دکتر حسین زنجیرانی فراهانی مدیرکل راه و شهرسازی استان قم و آقای سهرابی مدیرعامل و جمعی از اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران قم که مجری …
ادامه مطلب

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم
با توجه به عدم رسمیت و به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم به شناسه ملی 14004033185درمورخ 1402/12/07 بدینوسیله از تمامی نمایندگان اعضا و سهامداران غیر عضواین شرکت دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در روز یکشنبه مورخ 1402/12/20 راس ساعت 14:00 به صورت حضورفیزیکی افراد درآدرس قم، …
ادامه مطلب

تغییرات شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

تغییرات شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14 دی‌ماه و به موجب مجوز شماره 29208 مورخ 6دی‌ماه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقایان احمد شوکت به سمت رئيس هئيت مدیره، نعمت اله دیانی به سمت نائب رئيس هیئت مدیره، حمیدرضا زمانی به سمت منشی هیئت مدیره و رضا سهرابی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ادامه مطلب

نهضت ملی مسکن

نهضت ملی مسکن
با توجه به ظرفیت های شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم، قراردادی فی مابین این شرکت و اداره کل راه و شهرسازی استان قم منعقد گردید که به موجب این قرارداد، شرکت تعاونی توسعه و عمران مجری طرح نهضت ملی مسکن در شهرک سلام (‌پرنیان) شد. طبق این قرارداد در مرحله اول ساخت 1135 واحد ویلایی در دستور کار این شرکت قرارگرفت.
ادامه مطلب

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم در تاریخ ۱۲ مرداد ماه 1401

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم در تاریخ ۱۲ مرداد ماه 1401
پس از برگزاری مجمع انتخاب نمایندگان و مشخص شدن نمایندگان هر بلوک، آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم نیز در تاریخ ۱۱ تیر ماه به چاپ رسید. دستور جلسات :  ۱_دستور جلسات شرکت طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ پس از استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس  ۲_ طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره جهت سال ۱۴۰۱ ۳_ ارائه …
ادامه مطلب

اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

رضا سهرابی  مدیرعامل  احمد شوکت   رئیس هیات مدیره نعمت اله دیانی  نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا زمانی  دبیر و منشی و عضو هیئت مدیره عباس احمدخانی  عضو هیئت مدیره  اکبر شوکت  عضو هیئت مدیره کاوه نوری کوپائی  عضو هیئت مدیره مجتبی دلاوری پاریزی عضو هیئت مدیره محمدعلی سبحانی مجد بازرس   
ادامه مطلب

مطالب ویژه

دسته بندی ها