تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

جلسه با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جلسه با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جلسه با حضور معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  مهدی مسکنی ،معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی مدیران تعاونی های توسعه و عمران شهرستان : نگاه جهادی ، سرلوحه کار معاونت تعاون در دوره جدید با نگاه و روش جهادی برای رفع مشکل تعاونی های توسعه و عمران شهرستان کنار آنها خواهیم ایستاد. در حال حاضر ۱۱۸ شرکت تعاونی توسعه و عمران …
ادامه مطلب

مطالب ویژه

دسته بندی ها