تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

نتیجه جلسه انتخاب نمایندگان

نتیجه جلسه انتخاب نمایندگان
دستورالعمل ماده ۱۶ برگزاری مجامع عمومی بصورت دو مرحله ای: برگزاری مجمع عمومی به صورت دو مرحله ای مستلزم درج در اساسنامه نیست و هر تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که تعداد اعضای آنها بیشتر از ۵۰۰ عضو باشد بایستی مجامع خود را بصورت دو مرحله ای برگزار نماید. در برگزاری مجمع بصورت دو مرحله ای، در مرحله اول، نماینده یا نمایندگان اعضا از میان داوطلبان نمایندگی در حوزه های …
ادامه مطلب

آگهی مجمع عمومی مرحله اول انتخاب نمایندگان

آگهی مجمع عمومی مرحله اول انتخاب نمایندگان
آگهی مجمع عمومی مرحله اول انتخاب نمایندگان   کسانی که داوطلب نمایندگی در حوزه مربوطه می باشند می بایست حداکثر تا تاریخ 22 خرداد فرصت دارند به دفتر شرکت مراجعه نمایند و فرم های کاندیداتوری را تکمیل نمایند.     جهت دانلود فرم نمایندگی و فرم داوطلبی روی فرمت زیر کلید کنید:  فرم نمایندگی.pdf فرم داوطلبی.pdf   شماره جهت پاسخگویی به سوالات :۰۲۵۳۷۸۴۲۱۰۵
ادامه مطلب

جلسه توجیهی نمایندگان بلوکهای شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

جلسه توجیهی نمایندگان بلوکهای شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم
پیرو دعوت نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم از نمایندگان بلوکها جهت توجیه برگزاری نحوه انتخاب نمایندگان جدید بلوکها با توجه به اتمام مهلت دوره قبلی نمایندگان بلوکها پس از ارائه گزارشی توسط رئیس هیات مدیره آقای صابری و مدیرعامل شرکت آقای مهندس ضیایی و ارائه دستور العمل نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع ماده ۱۶ اساسنامه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مقرر گردید نسبت به انتخاب نمایندگان …
ادامه مطلب

مطالب ویژه

دسته بندی ها