تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

«تعاون»کارآمدترین الگوی حل مشکل اشتغال است

«تعاون»کارآمدترین الگوی حل مشکل اشتغال است
مهدی مسکنی (معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست سراسری زیست‌بوم ملی اشتغال اظهار کرد:  معاونت امور تعاون و توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم تعامل و همکاری گسترده با هدف توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در کشور داشته‌اند.  وی مردم را محور اصلی اشتغال‌آفرینی در دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: در این مسیر از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد، مساجد، …
ادامه مطلب

مطالب ویژه

دسته بندی ها