تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

انعقاد قرارداد پروژه کارگزاری NE34 بلوار پیامبر اعظم

انجام قرارداد کارگزاری در بلوار پیامبر اعظم در قم مهمترین پروژه‌ای بود که برای اولین بار توسط شرکت تعاونی توسعه و عمران قم در استان اجرا شد. این شرکت از سال 94 مطالعات خود را آغاز کرد و در اسفندماه 96 پیشنهاد سرمایه‌گذار معرفی شده به تصویب شورای شهر رسید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها