تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم در تاریخ ۱۲ مرداد ماه 1401

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم در تاریخ ۱۲ مرداد ماه 1401
پس از برگزاری مجمع انتخاب نمایندگان و مشخص شدن نمایندگان هر بلوک، آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم نیز در تاریخ ۱۱ تیر ماه به چاپ رسید. دستور جلسات :  ۱_دستور جلسات شرکت طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ پس از استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس  ۲_ طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره جهت سال ۱۴۰۱ ۳_ ارائه …
ادامه مطلب

اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

فردین صالحی  شهرکی  مدیرعامل  احمد شوکت   رئیس هیات مدیره مجتبی دلاوری پاریزی نائب رئیس هیئت مدیره عباس احمد خانی  دبیر و منشی و عضو هیئت مدیره حمیدرضا زمانی  عضو هیئت مدیره  اکبر شوکت  عضو هیئت مدیره کاوه نوری کوپائی  عضو هیئت مدیره نعمت اله دیانی عضو هیئت مدیره کامران منتظری  بازرس   
ادامه مطلب

مطالب ویژه

دسته بندی ها