تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

«تعاون»کارآمدترین الگوی حل مشکل اشتغال است

مهدی مسکنی (معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست سراسری زیست‌بوم ملی اشتغال اظهار کرد:  معاونت امور تعاون و توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم تعامل و همکاری گسترده با هدف توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در کشور داشته‌اند. 

وی مردم را محور اصلی اشتغال‌آفرینی در دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: در این مسیر از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد، مساجد، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی استفاده خواهیم کرد. 

مسکنی از امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت امورتعاون و توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد و تقویت تعاونی خدمات اشتغال و کاریابی «پایگاه مردمی اشتغال‌آفرین» خبر داد و افزود: در مرحله اول به عنوان الگوسازی این طرح در قالب ۳۰ تعاونی در استان‌های تهران، هرمزگان، آذربایجان‌غربی، خوزستان، گلستان و خراسان‌جنوبی اجرا می‌شود. 

معاون امور تعاون تصریح کرد: اتصال نیروی کار ماهر به کارفرما از طریق تعاونی کاریابی از اهداف مهم این طرح به شمار می‌رود. 

وی توسعه بخش تعاون در سطح استان‌ها، کاهش تصدی‌گری دولت، مردمی‌کردن اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار با الگوی تعاون را از رویکردهای اصلی معاونت امور تعاون عنوان کرد.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها