تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم شماره ثبت ۱۲۸۴۰


بدینوسیله از تمامی نمایندگان اعضای شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ۱۴۰۰۴۰۳۳۱۸۵ دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ راس ساعت ۱۸:۰۰ به صورت حضور فیزیکی افراد در آدرس قم خیابان معلم،مجتمع ناشران،طبقه سوم _ سرای ناشران ( جنب نماز خانه ) تشکیل میگردد جهت اتخاظ تصمیمات ذیل حضور بهم رسانید.
لازم بذکر است داوطلبین سمت بازرسی و عضو علی البدل هیات مدیره تعاونی می بایست حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی مجمع نوبت اول با در دست داشتن مدارک لازم (شناسنامه ،کارت ملی،گواهی پایان تحصیلات و پایان خدمت مشمولین و گواهی  عدم سو پیشینه) به محل دفتر شرکت واقع در قم خیابان معلم _ مجتمع ناشران _ طبقه  پنجم _ واحد ۵۲۰ مراجعه و نسبت به تکمیل و تحویل فرم کاندیداتوری اقدام نمایند.

ضمنا با توجه به شیوع ویروس کرونا، تلاش خواهد شد این مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی برگزار گردد.

استفاده از ماسک، دستکش و خودکار شخصی الزامی می باشد

دستور جلسه:

۱)طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ پس از استماع گزارش کتبی هیات مدیره و بازرس.

۲)طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره جهت سال ۱۴۰۰ 

۳) تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره 

۴)انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال

۵) انتخاب اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت باقی مانده هیات مدیره 

۶)اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود 

۷)تعیین حق الزحمه بازرس و حق الجلسات و پاداش هیات مدیره 

۸) افزایش سرمایه شرکت 

۹)پذیرش سهامداران غیر عضو 

۱۰)تصویب آیین نامه ارزیابی سهام 

۱۱) اتخاذ تصمیم در خصوص فروش شرکت وابسته به شرکت تعاونی توسعه و عمران قم 

تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها