تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

جلسه با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جلسه با حضور معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 

مهدی مسکنی ،معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی مدیران تعاونی های توسعه و عمران شهرستان :

نگاه جهادی ، سرلوحه کار معاونت تعاون در دوره جدید

با نگاه و روش جهادی برای رفع مشکل تعاونی های توسعه و عمران شهرستان کنار آنها خواهیم ایستاد.

در حال حاضر ۱۱۸ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان با عضویت اولیه ۱۷۳ هزارو ۵۰۲ نفر فرصت شغلی ۳ هزار و ۲۲۰ نفر سرمایه ثبتی ۴۶۴ میلیارد ریال در ۲۹ استان کشور به ثبت رسیده است

همراهی و نگاه مثبت مسولین استانی و کشوری به تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی به ویژه استانداران و فرمانداران بسیار مهم است 

در حال حاضر پروژه های احداث آزاد راه تبریز _ شبستر با مشارکت وزارت راه و شهرسازی ،کشتارگاه صنعتی دام قم ، ساخت ساختمان اورژانس ،احداث نیروگاه برق خورشیدی و راه اندازی مرکز معاینه فنی ماشین سنگین و نیمه سنگین توسط تعاونی های توسعه و عمران شهرستان سراسر کشور درحال انجام است.

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها