تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

تاسیس شرکت انبوه سازان توسعه و عمران امین قم

بر اساس بند ۴ ماده سه اساسنامه این شرکت تعاونی می تواند جهت سرمایه گذاری در طرحها و پروژه ها به صورت هلدینگ عمل نموده و نسبت به تاسیس شرکت های اقماری اقدام نماید بر همین اساس و پس از تاسیس شرکت سهامی خاص طیب گوشت پارسا نوین به منظور ورود به فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز نسبت به تاسیس شرکت انبوه سازی اقدام گردید 
شرکت سهامی خاص انبوه سازان توسعه و عمران امین قم به شماره ثبت ۱۹۳۲۵ در  تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۶۴۸۴۶  به ثبت رسید لازم بذکر است مالکیت صد درصد این شرکت در حال حاضر متعلق به این تعاونی می باشد 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها