تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

آگهی مجمع عمومی مرحله اول انتخاب نمایندگان

آگهی مجمع عمومی مرحله اول انتخاب نمایندگان  

کسانی که داوطلب نمایندگی در حوزه مربوطه می باشند می بایست حداکثر تا تاریخ 22 خرداد فرصت دارند به دفتر شرکت مراجعه نمایند و فرم های کاندیداتوری را تکمیل نمایند.

 

 

جهت دانلود فرم نمایندگی و فرم داوطلبی روی فرمت زیر کلید کنید: 

فرم نمایندگی.pdf
فرم داوطلبی.pdf

 

شماره جهت پاسخگویی به سوالات :۰۲۵۳۷۸۴۲۱۰۵

نوشته های اخیر

دسته بندی ها