تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

نتیجه جلسه انتخاب نمایندگان

دستورالعمل ماده ۱۶ برگزاری مجامع عمومی بصورت دو مرحله ای:

برگزاری مجمع عمومی به صورت دو مرحله ای مستلزم درج در اساسنامه نیست و هر تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که تعداد اعضای آنها بیشتر از ۵۰۰ عضو باشد بایستی مجامع خود را بصورت دو مرحله ای برگزار نماید. در برگزاری مجمع بصورت دو مرحله ای، در مرحله اول، نماینده یا نمایندگان اعضا از میان داوطلبان نمایندگی در حوزه های مختلف فعالیت تعاونی تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضا تشکیل خواهد شد.

اعتبار نمایندگی منتخبان مرحله اول برای برگزاری هر تعداد مجمع عمومی عادی، سه ساله تمام از زمان انتخاب است ولی برای مجمع عمومی فوق العاده منحصر به همان مجمعی است که در آگهی قید شده است.

 پس از برگزاری جلسات انتخاب نمایندگان بلوک های شرکت در تاریخ های ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ و پس از برگزاری جلسه توجیهی و اطلاع رسانی در خصوص نحوه برگزاری "مجامع عمومی بصورت دو مرحله ای" آگهی مربوطه، طبق دستو العمل به چاپ رسید و جلسات انتخاب نمایندگان طبق  زمان بندی مقرر برگزار گردید اسامی نمایندگان برگزیده به شرح ذیل می باشد:

 بلوک ادارات :

 آقای رضا سیار عضو اصلی _ محدثه صالحی عضو علی البدل

بلوک عمومی :

 سید مهدی علیزاده طباطبایی عضو اصلی _ لیلا مرادی عضو اصلی _ رسول ابرقویی عضو علی البدل 

بلوک فرهنگیان :

شعبانعلی ضیایی عضو اصلی _ احمد معمارزاده عضو اصلی _ محسن آقایی عضو اصلی _ داوود کریمی عضو علی البدل

بلوک استانداری :

 ابوالفضل ابراهیمی عضو اصلی _ ناصر توحیدی نژاد عضو علی البدل

بلوک تلاشگران امین :

 حسن بختیاری عضو اصلی _ ابوالفضل بوستان افروز عضو اصلی _علی اکبر قلیچ خانی عضو اصلی _محمد علی رنج کشیده ـ  محمود زینلی عضو اصلی _ امیرحسین عباسیان عضو علی البدل ـ علیرضا گل افروز

بلوک کارگری :

 اکبر شوکت عضو اصلی _ بیت اله کریمی عضو اصلی _ احمد شوکت عضو اصلی _ عباس شیری عضو اصلی _ رمضان خانکش عضو اصلی _ سعید زنگنه عضو اصلی _ احمد شاهسون عضو اصلی _ عباسعلی جابری عضو اصلی _ محمدرضا رزاقی عضو اصلی _ علی اکبر علی عضو اصلی _ علی اسدی عضو علی البدل

بلوک راه و شهرسازی :

محسن صابری مقدم عضو اصلی _ منصور رضایی عضو علی البدل

بلوک ایتام :

علی کرباسی یزدی عضو اصلی _ سید حمیدرضا میری آشتیانی عضو اصلی _ عباس احمد خانی عضو اصلی _ علی خرمند قمی عضو اصلی _ فردین صالحی عضو اصلی _ عباس شیرمحمدی عضو اصلی _ سید محمد علی فرد جلالی عضو اصلی _ سید عمادالدین سجادی عضو اصلی _ رمضان فیاض بخش عضو اصلی _ غلامرضا ایرانی عضو اصلی _ مهدی معینی عضو اصلی _ محمد عبدلی عضو اصلی _ سعید رمضانی عضو اصلی _ ایوب فلامرزی عضو اصلی _ روح اله رنجبر شیرازی عضواصلی _ مهدی عتمی عضو علی البدل

بلوک شهرداری :

سید ابوالفضل اسماعیلی عضو اصلی _ علیرضا کنگرانی فراهانی عضو علی البدل

بلوک کوثر کویر :

 علیرضا سلحشور عضو اصلی _ رمضان براتی عضو اصلی _ اکبر جمشیدی عضو اصلی _ محسن فیروز علیزاده عضو اصلی _ غلامحسین رئوفی عضو اصلی _ ابوالفضل کاشمند عضو علی البدل

بلوک بهزیستی :

محمد مطیع فر عضو اصلی _ منصوره خورشید عضو اصلی _ سعید تافته عضو اصلی _ مریم افضل پور عضو اصلی _ زینب زارعی عضو اصلی _ محمدرضا ذاکری عضو علی البدل

بلوک دانشگاهیان :

حسین مروجی عضو اصلی _ حسین محمودی عضو اصلی

بلوک جانبازان :

 علیرضا معماریان عضو اصلی _ علی قرائی عضو اصلی _ حمیدرضا ایازی عضو علی البدل

بلوک موسس :

 محمدرنگرز فردوئی عضو اصلی _ اکبر شیر محمدی عضو اصلی _ حمیدرضا زمانی عضو اصلی _ مرتضی بابایی عضو علی البدل

نظام مهندسی :

ابوالفضل خدادادنوش آبادی عضو اصلی _ سید ضیاء الدین ضیایی عضو اصلی _ رضا محمدی عضو اصلی _ ابوالفضل کرمانی عضو علی البدل

 

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها