تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

نهضت ملی مسکن

با توجه به ظرفیت های شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم، قراردادی فی مابین این شرکت و اداره کل راه و شهرسازی استان قم منعقد گردید که به موجب این قرارداد، شرکت تعاونی توسعه و عمران مجری طرح نهضت ملی مسکن در شهرک سلام (‌پرنیان) شد.

طبق این قرارداد در مرحله اول ساخت 1135 واحد ویلایی در دستور کار این شرکت قرارگرفت.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها