تعاونی برتر ملی در سال 1399

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37842105

انجام خدمات کارگزاری بیمه

نعقاد قرارداد با کارگزاری رسمی بیمه توسط شرکت تعاونی توسعه وعمران که منبعد این شرکت تعاونی پیگیر خواهد بود تا بتواند کلیه پوششهای بیمه ایی دستگاههای اجرایی دولتی وخصوصی استان را انجام دهدکه موفقیت در این راه با کمک و همکاری سهامداران محترم بدست خواهد امد
ادامه مطلب

کارگزاری بلوک NE34بلوار پیامبر اعظم

کارگزاری بلوک NE34 بلوار پیامبر اعظم(ص) -انجام قرار داد کارگزاری در بلوار پیامبر اعظم در قم مهمترین پروژه ای بود که برای اولین بار توسط این تعاونی در استان قم اجرا شده .شرکت از سال 94 مطالعات خود را آغاز نموده و سرانجام در اسفند ماه 96 پیشنهاد سرمایه‌گذار معرفی شده به تصویب شورای شهر رسید. تصاویر مر بوط به پروژه کارگزاری در بلوار پیامبر اعظم (ص) – حرم تا حرم
ادامه مطلب