تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

انعقاد تفاهم نامه ایجاد برند حلال

انعقاد تفاهم نامه ایجاد برند حلال
  امضای دو تفاهم نامه همکاری در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ فیمابین استان قم و شهر لین شیا چین   تفاهم نامه همکاری بین  شهرقم وشهر لین شیا ( ایالات گانسو چین) به عنوان دو شهر مسلمان نشین و مذهبی برای ایجاد روابط دوستانه، تبادل تجربیات ، تبادل فرهنگی وعلمی وایجاد شهرک های اقتصادی بین دوطرف منعقد شد. به موجب این تفاهم نامه ، شهر قم از جمهوری اسلامی ایران و …
ادامه مطلب

مطالب ویژه

دسته بندی ها