تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

گفت و گوی زنده اینستاگرامی سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا

علاقمندان می توانند برای مشاهده  این برنامه به نشانی https://instagram.com/mcls.gov.ir_ مراجعه کنند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها